A on està?

El canal d’Urgell té un canal secundari que travessa la l’espai entre el canal  principal i el Segre. El canal, a més, té quatre sèquies.